Het bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen komt. De schuiven worden met een hoofdstation en 17 sub-middenspanningsstations bediend vanuit de centrale op Neeltje Jans. In 2009 is de 10kV Installatie door Dynniq Energy gerenoveerd. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gehele middenspanningsinstallatie met instandhoudingsplicht.

De uitdaging

Rijkswaterstaat is de beheerder van de Oosterscheldekering en heeft als grootste uitdaging dat de werking van de kering te alle tijde in stand moet worden gehouden. De kering moet op elk moment dicht kunnen, zelfs tijdens het uitvoeren van onderhoud. Dynniq Energy mocht in 2009 de 10kV installatie renoveren en is daarna 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gehele middenspanningsinstallatie met instandhoudingsplicht.

De Oosterscheldekering is een uniek object. Voldoende technische kennis over de installatie, de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen zijn essentieel. Evenals een flexibele planning en personeel dat 24/7 beschikbaarheid is om de werking te waarborgen en eventuele storingen snel te verhelpen. Bovendien kun je tijdens de werkzaamheden de hele stroomvoorziening niet zomaar stilleggen, omdat op de kering altijd veel bedrijvigheid is en continu onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De sluizen kunnen niet meer open en dicht, alarminstallaties, camera’s en radio’s voor het vaarverkeer werken niet meer en het uitvoeren van metingen is niet meer mogelijk. De renovatie en het onderhoud moeten op een efficiënte manier worden uitgevoerd, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid van de Oosterscheldekering.

De oplossing

Na de renovatiewerkzaamheden hebben we een speciaal onderhoudsregime opgesteld om de werking en beschikbaarheid van de installatie te garanderen. Tijdens het stormseizoen, van 1 oktober tot 1 april, wordt alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd. Het overige onderhoud vindt plaats tussen 1 april en 1 oktober aan de hand van een strakke planning en in overleg met andere bedrijven die afhankelijk zijn van de stroomvoorziening.

Elk jaar worden nieuwe metingen en visuele inspecties uitgevoerd die na analyse worden gerapporteerd. De experts van Dynniq Energy en Rijkswaterstaat gebruiken deze rapportages om de levensduur van elk onderdeel en het preventieve onderhoud te voorspellen. We betrekken de leveranciers hier ook bij om meer inzicht te geven in de levensduur van de apparatuur en technische onderdelen. De analyses en risico evaluaties vormen de basis voor de onderhoudsplanning.

Om de kennis van de Oosterscheldekering binnen het team te borgen, zijn meerdere mensen, zowel op kantoor als in het veld, getraind door Rijkswaterstaat en Dynniq Energy zelf. Om onze werkzaamheden uit te voeren, zijn we bevoegd om een deel van de kering buiten gebruik te stellen, uiteraard in overleg met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen. Meerdere medewerkers zijn schakelbevoegd om deze procedure uit te voeren.

Het resultaat

De analyses, risico evaluaties, het onderhoudsregime en uitgebreide monitoring zorgen voor een duidelijk en up-to-date beeld van de status en levensduur van de middenspanningsinstallatie. Dit stelt ons in staat om de installatie in goede conditie te houden.