De uitdaging

De Randstad vormt het hart van de economische activiteiten in Nederland. De Randstad strekt zich uit van de regio net ten noorden van Amsterdam tot de Rotterdamse haven in het zuiden. Het gebied is dichtbevolkt en beschikt over een dicht netwerk van wegen, spoorwegen en waterwegen. Door de toename in het energieverbruik en de energie die wordt opgewekt, is het elektriciteitsnet toe aan uitbreiding. Netbeheerder TenneT heeft gekozen voor het bod van Dynniq op de aanbesteding voor de bouw van de 380 kV-centrale in het hart van het project. Bij aanvang van de bouw stelde de grote omvang van het project Dynniq voor uitdagingen. Het hands-on projectmanagement en een nieuwe aanpak van de communicatie en transparante samenwerking met de klant zorgden er echter voor dat de bouw met succes werd afgerond en dat er een partnerschap voor de toekomst tot stand kwam.

De oplossing

De bouw van het 380 kV-substation voor TenneT was voor Dynniq het eerste grootschalige, multidisciplinaire hoogspanningsproject, waarbij sprake was van een steile leercurve. Dynniq was betrokken bij alle fasen van de levering van een operationele hoogspanningssubstation, van het ontwerp en de technische uitvoering tot installatie en ingebruikname. Na een moeilijke start werd het projectmanagement aangepast om het proces te verbeteren. Dynniq richt zich op het bieden van een hoge mate van transparantie en openheid voor de klant en andere belanghebbenden. Dit betaalt zich terug in de vorm van een hechter en meer toegewijd team en een succesvolle realisatie van het projectplan.

Het resultaat

Met dit project heeft Dynniq waardevolle expertise in huis gehaald, die ook van belang is voor nieuwe projecten. Bovendien heeft Dynniq met het project voor TenneT een nieuwe tevreden klant. Bij de afsluitende evaluatie sprak TenneT zich positief uit over het feit dat het substation binnen een tijdsbestek van slechts acht maanden en met een zeer hoog kwaliteitsniveau werd voltooid. De netbeheerder heeft sindsdien nieuwe opdrachten aan Dynniq gegund, waardoor een vruchtbare samenwerking is ontstaan.