De uitdaging

Dynniq realiseert op Lelystad Airport Businesspark het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa, in opdracht van Alliander. Met dit net wil Alliander onderzoeken in hoeverre een publiek gelijkstroomnet een aanvulling kan bieden op het reguliere wisselstroomnet en welke rol dit kan spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Duurzame energievoorzieningen als elektrisch vervoer, warmtepompen en zonnepanelen werken al op gelijkstroom. Doorgaans wordt deze gelijkstroom omgezet in wisselstroom om het in te kunnen voeden op het stroomnet. Door deze voorzieningen rechtstreeks aan te sluiten op een gelijkstroomnet kan energie worden bespaard die verloren gaat bij het omzetten en kan efficiencywinst worden geboekt.

De oplossing

Het gelijkstroomstation gaat aangesloten bedrijven een efficiënte stroomvoorziening bieden voor hun bedrijfsinstallaties en –toepassingen, die op gelijkstroom werken. Daarnaast kunnen de aangesloten bedrijven stroom opwekken en delen zonder tussenkomst van het reguliere wisselstroomnet. Tijdens de pilot wordt onderzoek gedaan naar de techniek, de werking, de veiligheid en de verwachte besparingen van gelijkstroom. Ook wordt onderzocht hoe lokale netbalancering eruit ziet als klanten zelf stroom opwekken, gebruiken en delen.

Het resultaat

Innovaties en pilots als deze zijn de sleutel naar de duurzame energievoorziening van de toekomst. De aanleg van dit publieke gelijkstroomnet moet niet alleen Alliander, maar ook vele marktpartijen nieuwe ervaringen en inzichten bieden die van grote waarde kunnen zijn voor de overgang naar een meer duurzame energievoorziening.