Tijdens de economieles werd uitleg gegeven over hoe Dynniq Energy meewerkt aan de energietransitie. De stijging van de gasprijzen vanuit schaarste kwam natuurlijk ook aan bod. Daarnaast zijn de studenten meegenomen in de werkwijzen die wij als organisatie ontwikkelen om het transport van groene energie uit te breiden.

We hebben geprobeerd om de studenten te motiveren om te kiezen voor een baan die bijdraagt aan de energietransitie. Vóór hen en mèt hen bouwen we aan een schonere toekomst voor iedereen!