Door nauw samen te werken met onze opdrachtgevers waaronder TenneT, Stedin, Liander en onze partners zijn we in staat om de energie-infrastructuur van Mast tot Meterkast klaar te maken voor de toekomst.

Onze discipline Stations opereert op het hoogste spanningsniveau in de ruggengraat van onze elektriciteitsvoorziening. Hoogspanning stations zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van energielevering en we zijn ons bewust van mogelijke impact en overlast van onze werkzaamheden op de omgeving. Het is belangrijk om nauw contact te hebben en houden met klanten en stakeholders om de overlast tot een minimum te beperken. Onze taak is om onze werkzaamheden in het hoogspanningsnet op een betrouwbare en veilige manier uit te voeren.

Lees verder

Dynniq Energy engineert, realiseert en activeert hoog-, midden- en laagspanningstations voor regionale en landelijke netbeheerders en industriële grootgebruikers. We begeleiden onze klanten door het gehele proces, van het in kaart brengen van de benodigde functionaliteiten tot en met de activatie en het onderhoud van het station. Waar mogelijk ontzorgen we onze klanten, bijvoorbeeld door de gehele engineeringsfase op ons te nemen.

Wij trainen voordurend onze ervaren projectmanagers en projectleiders middels in-house opleidingen en cursussen. In onze aanpak en samenwerking werken we volgens standaard protocollen en procedures die we vooraf met onze opdrachtgever afstemmen. Vanaf de start van het project werken onze Project Managers nauw samen met de Lead Engineerings en Werkvoorbereiders.

System engineering

We hebben ruime ervaring met UAV GC contracten en hanteren hierbij de systems engineering (SE) methodiek. Hierdoor worden de behoeften en eisen van de opdrachtgever in elke fase van het project, van het voorlopig ontwerp tot en met de realisatiefase, gewaarborgd. We beginnen met een inventarisatie van de eisen en vertalen dit naar een technisch ontwerp. Voordat we naar de volgende fase gaan verifiëren en valideren we of wordt voldaan aan de eisen van de opdrachtgever. Hiervoor maken we gebruik van software (Relatics), waarin alle data en informatie verwerkt wordt.

De energietransitie in Nederland zet het bestaande elektriciteitsnet onder druk. Oude stations moeten worden gerenoveerd en nieuwe duurzamere stations worden aangelegd. Als systeemintegrator neemt Dynniq Energy de engineering, realisatie, installatie en inbedrijfstelling van hoog-, midden- en laagspanningstations voor haar rekening. Daarnaast houden we ons bezig met innovaties die de energietransitie kunnen versnellen, zoals onze eigen innovatieve microgrids.

Engineeringsfase

We starten elk traject met een uitgebreide engineeringsfase. We brengen de wensen en richtlijnen in kaart en stellen, indien deze nog niet aanwezig is, een voorlopig ontwerp op. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp werken we het ontwerp op detailniveau uit, inclusief materiaal concept. Na akkoord vertalen we het definitieve ontwerp naar een uitvoeringsontwerp. In dit ontwerp staat omschreven welk materiaal gebruikt moet worden en hoe de kabels en stations aangelegd dienen te worden. Op deze manier waarborgen we dat de uitvoering volgens de richtlijnen en wensen van de opdrachtgever plaatsvindt. Het uitvoeringsontwerp wordt samen met het uitvoeringsteam opgesteld, zodat een goede overdracht plaatsvindt.

Uitvoeringsfase

Het uitvoeringsteam zorgt dat het station volgens het uitvoeringsontwerp wordt gebouwd. Indien nodig werken we samen met onderaannemers en sturen we deze aan. Daarnaast werken we nauw samen met andere instanties. Onze engineers blijven in deze fase betrokken om te adviseren bij scopewijzigingen of onvoorziene omstandigheden.

Renovatie van bestaande stations

Naast de bouw van nieuwe stations renoveren we bestaande stations. Afhankelijk van de staat van het station vervangen we alle installaties of alleen de installaties die niet meer voldoen aan de gestelde richtlijnen. Ook bij een renovatieproject verzorgen we de engineering, realisatie, installatie en activatie en starten we met een engineeringsfase.

Onderhoud

Naast de engineering en bouw nemen we, als dit in het contract is vastgelegd, ook het onderhoud van het station op ons. Hiervoor werken we onder andere met een monitoringsysteem waarmee we op elk gewenst moment de status van de installaties kunnen controleren. Daarnaast voeren we preventief onderhoud uit en onderzoeken we abnormaalheden om problemen te voorkomen.

Referentie project

Bekijk onze andere expertises

Wij ontwikkelen en implementeren energy oplossingen van mast tot kast. Wij zijn Dynniq. Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt.