Naast de uitvoering nemen we ook de engineering op ons van tracé ontwerp tot ombouwplan. Door het bundelen van onze krachten leggen we solo of in combi kabels en leidingen en sluiten deze vervolgens aan.

Lees verder

Het aanleggen van kabel- en leidingentracés wordt vaak onderschat. Naast het enkel aanleggen van de bekabeling komt er veel civiele techniek bij kijken. Daarnaast speelt omgevingsmanagement, met onder andere een bodemonderzoek en buurtonderzoek, een grote rol. Hiermee wordt de best haalbare route voor het tracé bepaald. Dynniq legt in opdracht van de netbeheerders tracés aan. We hanteren hierbij een uitgebreide engineeringsfase.

Uitgebreide engineeringsfase

In de engineeringsfase nemen we het functioneel ontwerp (FO) over van onze opdrachtgever. We maken indien nodig de beïnvloedingsberekeningen en gaan in gesprek met betrokken partijen en de opdrachtgever om te bepalen wat het beste tracé is om te volgen. We kijken in deze fase ook naar de impact op de omgeving en op het grondoppervlak waarin de kabels komen en houden in samenwerking met onze opdrachtgever een buurtonderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de mogelijkheden van het tracé en kunnen we de haalbaarheid toetsen.

Zodra de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd, maken wij het definitieve ontwerp, inclusief materiaal concept, gereed en worden de vergunningen aangevraagd. Als het tracé over private gronden loopt, gaan we in gesprek met de betrokken partijen. Om dit correct af te handelen, werken we samen met de afdeling grondzaken van onze opdrachtgever. Als de opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden en de vergunningen zijn vergeven, vertalen we het definitieve ontwerp naar een uitvoeringsontwerp (UO). Dit doen we samen met het uitvoeringsteam, zodat een goede overdracht plaatsvindt.

Aanleg van de tracé

Tijdens de uitvoeringsfase zorgen wij dat de kabels, stations, hoogspanningskabels, laagspanningsnetten en hoge-lagedruk gasleiding netten volgens het uitvoeringsontwerp worden aangelegd. Indien nodig werken we samen met onderaannemers en sturen we deze aan.

Onderhoud van een tracé

Naast de engineering nemen we, als dit in het contract is vastgelegd, ook het onderhoud voor onze reking. Dit gebeurt veelal op basis van een UAV-contract. Tijdens het onderhoudstermijn zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de grond en bedekking en bestrating. Het installatietechnische onderhoud wordt bij de oplevering volledig overgedragen aan de opdrachtgever.

Montagewerkzaamheden

Naast de engineering en aanleg van nieuwe leidingen voeren we ook montagewerkzaamheden uit. We vervangen onder andere de hoogspanningsschakelaar en laagspanningsverdeling in de stations in wijken. Hiervoor plaatsen we lokaal tijdelijke stations in containers en nemen het lokale station mee om deze te ontmantelen ontmantelen en in te richten met nieuwe materialen en componenten. Als alle materialen zijn vervangen, plaatsen we de stations weer terug.

Sinds de jaren 60 liggen er op veel plekken in Nederland stalen gietijzeren gasleidingen in de grond. In de loop der jaren zijn deze leidingen broos geworden. Daarom is wettelijk bepaald dat in 2028 alle brosse gasleidingen moeten zijn vervangen. Steeds vaker worden tijdens dit soort projecten ook de waterleidingen vervangen. Een uitgebreide voorbereidings- en engineeringsfase zijn daarom essentieel bij deze projecten. Dynniq Energy is ketenpartner van de netbeheerders en neemt naast de uitvoeringsfase ook de engineeringsfase voor haar rekening.

Uitgebreide engineeringsfase

De vervanging van de leidingen begint met een buurtonderzoek. Samen met de netbeheerder gaan we in gesprek met omwonenden en kijken we naar de impact van de nieuwe leidingen op de omgeving en andersom. Bijvoorbeeld door de plannen aan te passen op basis van demografie en type ondernemingen en instellingen in de omgeving.

Daarna begint de engineeringsfase waarin we de beïnvloedingsberekeningen en het ontwerp maken. Als het ontwerp is goedgekeurd, vertalen we dit naar een uitvoeringsontwerp. Voor een goede overdracht doen we dit in samenwerking met ons uitvoeringsteam. In de uitvoeringsfase zorgen onze medewerkers dat de leidingen volgens het uitvoeringsontwerp worden aangelegd. Indien nodig maken we in deze fase gebruik van onderaannemers.

Bekijk onze andere expertises

Wij ontwikkelen en implementeren energy oplossingen van mast tot kast. Wij zijn Dynniq. Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt.