Certificaat CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De focus ligt daarbij op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie. Sinds maart 2011 is het beheer van de CO2-Prestatieladder ondergebracht bij een onafhankelijke stichting ​SKAO en kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen. Dynniq is gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, namelijk niveau 5. Klik ​​hier voor het certificaat van Dynniq behorende bij de prestatieladder.

Footprint Dynniq

CO2 Footprint totaal (ton) 2018

CO2 Footprint totaal (%) 2018

​Initiatieven en commitment

Dynniq commiteert zich aan twee CO2-emissiereductie programma’s van overheid of NGO’s voor zowel het bedrijf als projecten welke te vinden zijn in het Dynniq Downloadcenter: klik hier.