In onze Code of Conduct zijn onze gedragsregels beschreven. Duidelijke richtlijnen over wat we bedoelen met “proactief, betrouwbaar en open”. Deze waarden en de daarbij behorende gedragsregels zijn belangrijk voor de dagelijkse keuzes in ons werk. Naleving van deze gedragsregels zal ons ten goede komen in onze activiteiten, bijdragen aan een veilig, duurzaam, eerlijk en efficiënt bedrijf en uiteindelijk aan de lange termijn continuïteit van onze onderneming.

Bekijk hier onze Code of Conduct

Risico Management

Risico management is een steeds belangrijker onderdeel van onze interne ‘governance’. Binnen Dynniq onderscheiden we strategische risico’s, compliance risico’s en operationele risico’s. Operationele risico zijn risico’s die wij dagelijks op onze lopende contracten, samen met onze partners en klanten tegenkomen. Wij richten ons daarom, bij voorkeur samen met onze partners op het beheersen van deze risico’s. Beheersmaatregelen zien wij als aanvullende voorwaarden voor ons werk. Op deze wijze kunnen we, werkelijk onze contracten, risico gestuurd tot een goed resultaat brengen.

Dynniq ondersteunt haar medewerkers in risico management met moderne programma’s zoals RiskID en @Risk waardoor risico management met beperkte inspanningen toch tot de beste contractbeheersing kan leiden.

Kwaliteit Dynniq producten en services

Wij opereren in een dynamische markt waar het tijdig leveren van overeengekomen prestaties cruciaal is. Geleverde prestaties zijn het resultaat van interactie tussen mensen ondersteund door middelen, zowel van Dynniq zelf alsook opdrachtgevers en partners. Het is daarbij onze overtuiging dat het succesvol realiseren van oplossingen geen toevallige uitkomst is, maar een logisch gevolg van de beheersing van het proces en continue optimalisatie door de gehele keten heen. Er is continue focus op het bewaken en verbeteren van de dienstverlening, winstgevendheid en wijze waarop de prestaties tot stand komen.

Wij beschikken over een Bedrijfsmanagementsysteem (BMS) waarin processen, procedures, werkinstructies en tooling voor alle medewerkers beschikbaar zijn.

Daarnaast zijn we passend gecertificeerd voor onze dienstverlening. Onder andere de volgende certificeringen zijn actueel geldig voor onderliggende dienstverlening:

• ISO 9001
• ISO 14001
• VCA**
• CKB 2014
• CO2 bewust certificaat niveau 5
• ISO27001
• Veilig bewust Certificaat niveau 3