Wij nemen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze activiteiten en besluiten die effect hebben op mens, omgeving en maatschappij. De duurzaamheidswaarden (met betrekking tot onder meer energieverbruik, klimaat, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, goed ondernemingsbestuur en naleving wet- en regelgeving) gelden voor onze bedrijfsvoering, maar ook voor onze producten en dienstverlening voor klanten en opdrachtgevers. Hoewel de mate van aandacht verschilt per land, zijn al onze kantoorlocaties en medewerkers betrokken.

Wij erkennen de SDGs (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en de verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven moet nemen om deze doelen te bereiken. Wij focussen ons op vier van deze SDG’s waarvan wij denken dat we de grootste impact kunnen maken binnen onze bedrijfsactiviteiten en ons gehele waardecreatie proces:

  • Doel 7 – Betaalbare en schone energie: met onze innovaties en bedrijfsactiviteiten in de Energy market, zoals bijvoorbeeld microgrids, dragen we bij aan energie-efficiëntie door te zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energie voor iedereen.
  • Doel 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur: we helpen de energie- en mobiliteitsstromen in onze samenleving te verbeteren met onze geavanceerde technologische oplossingen. We hebben de kennis en ervaring om intelligente infrastructuur- en verkeersbeheersystemen te ontwerpen, engineeren, bouwen en beheren.
  • Doel 11 – Duurzame steden en gemeenten: wij maken het mogelijk om mensen, data en goederen te ondersteunen bij het snel, duurzaam en veilig bereiken van hun bestemming. Onze oplossingen verbinden op een efficiënte manier mobiliteit en energiestromen die een vitale en sterke infrastructuur creëren.
  • Doel 17 – Partnerships voor de doelen: wij ondersteunen de implementatie van internationale partnerships die bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie. We spelen een actieve rol in internationale zakelijke netwerken en samenwerkingsverbanden die nationale overheden, de internationale gemeenschap, maatschappelijke instanties, de particuliere sector en andere belanghebbenden bij elkaar brengen om deze doelen te bereiken.

Duurzaamheid

Wij streven actief naar duurzame oplossingen die de samenleving en het milieu positief beïnvloeden. Op initiatief van onze aandeelhouder Egeria, wordt ons duurzaamheidsbeleid jaarlijks, met behulp van externe experts van Spring Associates, geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

ESG staat voor Environmental (milieu), Social(sociaal) en Governance (bestuur). Deze drie centrale factoren meten de duurzame en ethische impact van een investering binnen een bedrijf:

We combineren de door ons geselecteerde vier SDG’s met de negen ESG actuele gebieden. Door gebruik te maken van onderstaande materialiteitsindex, richten wij ons op onderstaande aandachtsgebieden: