Ons verhaal

Dynniq Energy is een belangrijke speler bij het upgraden van het elektriciteitsnet om een CO2-arme energie-economie te realiseren. De focus van Dynniq Energy ligt op het bouwen en upgraden van stroomstations naar en het transport van hoog-, midden- en laagspanning naar industrieën en huishoudens.

De belangrijkste klanten van Dynniq Energy zijn de elektriciteitsnetbeheerders, zoals Liander, Stedin en TenneT. We helpen hen om hun strategische doelen op lange termijn te bereiken.

‘We take a seat in your world’

Onze naam staat voor dynamisch, innovatief en intelligent. De letter (phi) vertegenwoordigd magnetische flux om golffuncties in de kwantummechanica weer te geven.

De focus van Dynniq Energy ligt op het uitbreiden en robuuster maken van de energievoorzieningen, kabels en leidingen op het gebied van gas, water en elektra, bouwen van elektriciteitsstations en het transport van hoog-, midden- en laagspanningsnetten naar industrieën, woonwijken en huishoudens.