Dynniq bouwt nieuwe en renoveert verouderde stations voor regionale en landelijke netbeheerders en industriële grootgebruikers. Onze ervaren engineers en monteurs zorgen voor de ontwikkeling van een robuust en veilig systeem volgens de laatste standaarden. Als systeemintegrator neemt Dynniq Energy de engineering, realisatie, installatie en inbedrijfstelling van hoog-, midden- en laagspanningstations voor haar rekening (UAV GC contracten). Dynniq is een platte organisatie, wat ons wendbaar maakt en ruimte geeft voor innovatie in de aanpak van projecten.

“Een duurzame energievoorziening begint bij de stations. Als dit niet geregeld is, dan kunnen we niet verduurzamen. Wij zorgen dat het echt gebeurt.”​

System engineering

We inventariseren welke functionaliteiten nodig zijn en vertalen de eisen naar een technisch basisontwerp voor een nieuw of te renoveren station. Volgens de Systems Engineering methodiek werken we de eisen van de klant systematisch. Voordat we naar de volgende fase gaan controleren we of aan alle eisen van de opdrachtgever wordt voldaan. Hiervoor maken we onder andere gebruik van software waarin alle data en informatie verwerkt wordt.

Uit het basisontwerp volgt het volledige ontwerppakket waarin alles tot in detail is uitgewerkt, inclusief materialen. Als dit akkoord is, werken we de planning voor de uitvoering tot in detail uit en bestellen we materialen. Het uitvoeringsontwerp wordt opgesteld in nauwe afstemming met het uitvoeringsteam, zodat een goede overdracht plaatsvindt.

Het uitvoeringsteam bouwt het station volgens het uitvoeringsontwerp. Hierbij wordt actief samengewerkt met andere instanties. De realisatie van het project kan afhankelijk van de grootte maanden tot enkele jaren duren.

Naast de engineering en bouw nemen we, als dit in het contract is vastgelegd, ook het preventief onderhoud van het station op ons. 

Naast de bouw van nieuwe stations renoveren we bestaande stations. Afhankelijk van de staat van het station vervangen we alle installaties of alleen de stationsautomatisering en primaire componenten die niet meer voldoen aan de gestelde richtlijnen. In veel gevallen wordt ervoor gekozen om gelijk het aantal aansluitingen uit te breiden. Ook bij een renovatieproject verzorgen we de engineering, realisatie, installatie en activatie en starten we met een engineeringsfase.

Prioriteiten: veiligheid en stabiliteit

We werken met hoogspanning en met zware materialen. Veiligheid staat dan ook op één. Ieder werkoverleg start met het onderwerp veiligheid, waarbij eventuele incidenten en verbeterpunten worden besproken. We werken volgens standaard protocollen en procedures die we vooraf met onze opdrachtgever afstemmen. Voor het bouwen en renoveren van stations staat kwaliteit voorop: de stations moeten 40 tot 60 jaar mee kunnen en al die tijd moet de stabiliteit van het systeem geborgd zijn. We hebben een naam hoog te houden als het gaat om de kwaliteit en stabiliteit van de stations en daar is veiligheid onderdeel van!

Elektriciteitsaansluiting bedrijven

Om aan de groeiende vraag aan energie te kunnen voldoen, is capaciteitsuitbreiding nodig met nieuwe duurzame hoogspanningsstations. Maar ook bedrijven schakelen steeds meer over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Bij grote industriële partijen richt Dynniq eigen stations in voor de transformatie vanuit een grote elektriciteitsaansluiting.

Meer weten? Neem contact op met Dynniq Energy.

Meewerken aan de energietransitie?

De energietransitie is op full speed, en wij dus ook! Op werken bij Dynniq vind je meer informatie over de mogelijkheden die wij bieden. Hier vind je ook voorbeelden van medewerkers in verschillende functies bij Dynniq.

In de praktijk: Renovatie secundaire installaties, vervangen primaire componenten én capaciteitsuitbreiding

De engineering voor de renovatie van de secundaire installaties (besturing en beveiliging) voor dit station in Diemen was al klaar en de voorbereidingen liepen om van start te gaan. Op dat moment kwam er een uitbreiding op de opdracht binnen. Opdrachtgever Tennet vroeg of het mogelijk was om tegelijkertijd de primaire installaties (fundering, staal en primaire componenten) te vervangen. En er was nog een punt: vanuit praktisch en financieel oogpunt, zou het wel zo handig zijn als de capaciteit ook gelijk nog kon worden verhoogd. 

Omdat bij deze werkzaamheden het voedend veld wordt uitgeschakeld is het een groot voordeel voor de klant als deze werkzaamheden gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Voor ons betekende het een flinke uitdaging: in korte tijd moest het ontwerp worden gemaakt en de uitvoering worden voorbereid. Het was een complexe opgave om materialen op deze korte termijn tijdig te laten leveren en om de capaciteit op te schalen. Bovendien vroeg het om goede aansturing en afstemming ter plaatse. Om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, waren er namelijk twee montageploegen op hetzelfde moment aan het werk en dit moest in goede banen worden geleid om de veiligheid te waarborgen. De werkzaamheden vonden plaats in twee lijnvelden en een koppelveld. Een mooie uitdaging die we met inzet van goede teams succesvol en naar tevredenheid tot afronding hebben gebracht.

Bekijk onze andere expertises

Wij ontwikkelen en implementeren energy oplossingen van mast tot kast. Wij zijn Dynniq. Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt.

Stations
Distributie
DC Grid
Metering Services